Sunday, October 2, 2011

KIKERIKIIK


Näitust tutvustav video:
http://vimeo.com/24429597


Näitus "KIKERIKIIK"
Näitus on suunatud eelkõige lastele – oluline on tuua Laps näitusele, tekitada temas emotsioone ja ideid. Lisaks annab näitus lapsele võimaluse õppida huvitaval viisil tundma oma kodukoha kultuuri ning seda nautima. Näitus omandab oma terviklikkuse lapse osalusel. Ruumis on 2 puidust kiike, mis on varustatud helisensoritega, st et kiikumisel tekib heli. Lisaks käivitub kiikede liikumisel projektor, mis projitseerib kiikede ette seinale Valjala kihelkonna rahvarõivast inspireeritud mustrikogumeid. Seeläbi loob laps audiovisuaalse terviku, mille kaudu tema ise ja teised näitusekülastajad saavad informatsiooni. Lisaks püüab näituse kontseptsioon muuta laste arusaama näituste külastamisest, mis reeglina kujutavad endast staatilist „valmis“ keskkonda. Antud näitus kujutab endast protsessi, kus ka laps võtab osa heli ja pildi loomisest ning informatsiooni edastamisest. Kiikumisefekt ja loodavad helid aitavad lapsel suhestuda nähtavate mustrite ning seeläbi ka oma kodukohaga. Näitusekülastaja saab kiigele kinnitada abikontruktsiooni, mis võimaldab näitusest osa võtta ka kõige väiksematel lastel. Lisaks nimetatud audiovisuaalsele kompleksile on näituseruumi teises osas nn „vana raadio“. Ka see objekt eeldab osavõttu: raadiot tuleb kruttida, et saada informatsiooni. Erinevalt harjumuspärasest raadiost peab kuulaja valima mitte helilainete, vaid mustrite vahel. Keerates sagedusnuppu, liigub kuulaja ühelt Valjala rahvariiete mustrilt teisele ning kõrvaklappide kaudu kuuleb ta informatsiooni vastava mustri kohta: millistel rahvariiete osadel mustrit võib leida ning millist tähendust ta kannab. Nimetatud selgitused on lihtsad, ent toovad kuulajale olulise, mis on mustri mõistmiseks vajalik. Projektoripildist vabadel seintel on fotod erinevatest Valjala rahvariiete osadest, lisaks ka mehe ja naise tervikpilt nendes riietes.


Lugupidamisega
Astra Mõistlik
Näitus "KIKERIKIIK" kuraator